Genel Yetişkin Seramik Atölyesi (02.11.2022 18:30)